Spółka jawna, a spółka komandytowa – różnice

Podstawową różnicą pomiędzy spółką jawną i spółka komandytową jest funkcjonowanie w spółce komandytowej dwóch grup wspólników o różnym statusie (komplementariuszy i komandytariuszy).

W spółce jawnej prawa wszystkich wspólników są równe. Pomimo możliwości zróżnicowania ich w umowie spółki, nie spowoduje to formalnego wydzielenia się dwóch grup.

Ograniczona odpowiedzialność za długi spółki

Konsekwencją wspomnianej powyżej różnicy jest także rozbieżność w zakresie odpowiedzialności za długi spółki komandytowej, którą ponoszą wspólnicy tej jednostki gospodarczej.

Komplementariusze ponoszą nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za długi spółki.

Natomiast komandytariusze ponoszą odpowiedzialność ograniczoną do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Jeżeli wniosą oni do podmiotu gospodarczego wkład o wartości co najmniej odpowiadającej wysokości sumy komandytowej, nie będą oni ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za długi spółki.

W przypadku spółki jawnej wszyscy wspólnicy spółki jawnej ponoszą równą i solidarną odpowiedzialność za długi spółki.