Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji działalności gospodarczej najczęściej wykorzystywana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Do spółek kapitałowych należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Z racji, że zarówno spółka z o.o. jak i spółka akcyjna mają swoje wady, brakuje w spółkach kapitałowych rozwiązania idealnego. Połączeniem zalet istniejących już spółek kapitałowych ma być Prosta Spółka Akcyjna, której wejście w życie przewidziane jest na 1 marca 2021 roku. P.S.A. będzie nowoczesnym i zelektronizowanym rodzajem spółki, dodatkowo o bardzo niskim minimalnym kapitale w wysokości 1 zł.

Funkcjonowanie spółek kapitałowych regulowane jest przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych. Spółki te posiadają osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy. Spółka z o.o. tworzona jest przez wspólników, natomiast spółka akcyjna przez akcjonariuszy. Są oni zobowiązani do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Wspólnicy, a także akcjonariusze posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Cechy charakterystyczne spółek kapitałowych:

  • posiadają osobowość prawną,
  • konieczność wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  • posiadają organy, które prowadzą sprawy spółki,
  • spółka posiada pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.