Spółka w likwidacji

Każda działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko. Nawet, jeśli jest ono nieco niższe w przypadku spółek z o.o., to zawsze istnieje możliwość, że przedsiębiorstwo nie utrzyma się na rynku.

Zdarzają się sytuacje, które wymagają ogłoszenia likwidacji spółki. Jak właściwie wygląda ten proces?
Przyczyną rozwiązania spółki może być np. uchwała podjęta przez jej zarząd lub też orzeczenie sądu. Od momentu uprawomocnienia się wyroku lub powzięcia uchwały, spółka działa jako “firma w likwidacji”. Od tej pory należy dołożyć wszelkich starań, by zamknąć w najbliższym czasie wszelkie bieżące sprawy przedsiębiorstwa. Konieczna jest spłata należności, ściągnięcie wierzytelności i upłynnienie majątku. W celu likwidacji spółki określeni wspólnicy lub członkowie zarządu (likwidatorzy) mają obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji i sprawozdania likwidacyjnego.

Co ważne, jeśli spółka w likwidacji nie uregulowała wszystkich swoich zobowiązań, to nie może ona wypłacać wspólnikom zysków, ani dokonać podziału majątku.

Likwidatorzy mają obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS. Po uprawomocnieniu się tej decyzji, należy poinformować urząd skarbowy o zakończeniu likwidacji.