Spółka z o.o. w trybie S24 – wzorzec umowy

Kodeks Spółek Handlowych umożliwia zawarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą wzorca umowy dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wówczas wymaga się wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz opieczętowania umowy podpisem elektronicznym.

REJESTRACJA SPÓŁKI PRZEZ INTERNET

Wzorzec umowy jest ogólnodostępny. Powinien gwarantować nieograniczony czas trwania spółki, a także umożliwiać pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi.

Dodatkowo powinien określać:
– dane wspólników zakładających spółkę,
– firmę spółki,
– siedzibę spółki,
– przedmiot działalności w oparciu o PKD,
– wysokość kapitału zakładowego,
– skład wspólników zakładających spółkę,
– czas trwania kadencji składu osobowego organów spółki,
– datę zakończenia pierwszego roku obrotowego.

Dokonanie zmian w umowie lub wnioskach nie jest skomplikowane, ponieważ dla spółki, która została założona poprzez system S24 możliwa jest aktualizacja danych online. Wystarczy złożyć  wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, dołączyć odpowiednie załączniki, dokonać zapłaty i sprawa załatwiona.

Ważne, aby wniosek złożyć maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.