Spółki dla cudzoziemców

W Polsce prowadzenie spółki dla obcokrajowców jest dozwolone, ale na określonych zasadach. Nie każdą formę spółki może założyć osoba nie będąca obywatelem RP. Jak więc to jest? Kto może prowadzić spółkę i jaki rodzaj może wybrać?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność w Polsce może założyć zarówno obywatel Polski, jak i obcokrajowiec z państw Unii Europejskiej. Członek innych państw może założyć działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach, jak mieszkańcy Polski.

Każdą formę działalności gospodarczej mogą założyć:
– ludzie z państw należących do UE,
– osoby z krajów należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
– osoby, które nabyły: zgodę na zasiedlenie, statut uchodźcy, pozwolenie na pobyt tolerowany,
– ludzie korzystający z ochrony czasowej na terenie Polski

Pozostali cudzoziemcy mają możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w formie:
– spółki z o.o.,
– spółki akcyjnej,
– spółki komandytowej
– spółki komandytowo-akcyjnej.

Zakładanie spółek z o.o. w Polsce przez cudzoziemców często wiąże się z koniecznością podjęcia współpracy z odpowiednią firmą zajmującą się formalnościami w imieniu swojego zleceniodawcy. Jest to dla obcokrajowców wygodnie rozwiązanie, a czasami jedyne, ponieważ bariera językowa może spowodować, że obcokrajowiec nie da rady sam wypełnić wszystkich formalności.

Obcokrajowcy wcale się nie poddają i w ostatnich czasach coraz częściej zakładają swoje podmioty gospodarcze na terenie naszego kraju.