Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.- również w trybie obiegowym

Obszerny dokument prezentujący sytuację ekonomiczną firmy to sprawozdanie finansowe.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają wszyscy przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wcześniej sprawozdania finansowe mogły przyjmować postać papierową, jednak od 1 października 2018 r. istnieje pełen obowiązek sporządzania ich w formie elektronicznej.
Dodatkowo powinny być one przygotowane w języku polskim, a kwoty w nich ujmowane powinny być w walucie PLN.

Przygotowane w formie elektronicznej sprawozdanie finansowe musi zostać opatrzone podpisami wszystkich wspólników spółki z o.o. oraz osoby, która go sporządzała – elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi lub Profilami Zaufanymi.

Niedawne zmiany wprowadzone dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wniosły, że niektóre czynności mogą odbywać się w trybie obiegowym, czyli poza zgromadzeniem zarządu, a wśród nich znajdują się czynności dotyczące:

  • rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań zarządu z działalności spółki
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

Sprawozdanie finansowe może zatem zostać zatwierdzone bez konieczności przeprowadzania zgromadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.