Sprzedaż udziałów w spółce

Wspólnik obejmując udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością angażuje swój kapitał (w formie pieniężnej lub niepieniężnej). Oznacza to, że przenosi na spółkę własne środki, które składają się na udział. Z chwilą objęcia udziału, wspólnik może nim dowolnie rozporządzać.

W umowie spółki z o.o. mogą zostać zawarte ograniczenia dotyczące możliwości zbywania udziałów przez wspólników. Mają one na celu ochronę spółki, przed przejęciem jej udziałów przez osoby niepowołane lub niechciane. W takiej sytuacji należy uzyskać zgodę zarządu na sprzedaż udziałów.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powinna mieć formę pisemną oraz zawierać notarialnie poświadczone podpisy.  Sprzedaż udziału przez jednego ze wspólników nie stanowi zmiany umowy spółki.

W tego typu dokumencie niezbędne jest zawarcie kilku podstawowych informacji takich jak:

dane osobowe obydwu podmiotów (sprzedającego i kupującego)
poświadczenie sprzedającego o posiadaniu udziałów w spółce
ilość i wartość wyżej wymienionych udziałów

Przeglądając strony w Internecie znaleźć możne wiele wzorów takiej umowy. Jednak w momencie, gdy zdecydowaliśmy się na sprzedaż udziałów, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Da nam to pewność, że dokument sporządzony jest prawidłowo i nikt nie będzie miał do niego zastrzeżeń.