Stażowa spółka z o.o.

Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością coraz częściej decydują się na zakup gotowego podmiotu. Prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy.

Spółka z o.o. posiada wiele zalet np.:

  • niski kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych,
  • ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
  • posiadanie osobowości prawnej,
  • możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o.

Spółka stażowa to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jakiś czas temu. Spółka ta nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej, dzięki czemu jej zakup jest całkowicie bezpieczny. Takie spółki posiadają kompletną dokumentację, dzięki czemu przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w bardzo krótkim czasie.

Zakup spółki z o.o. posiadającej staż to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które planują starać się o dotację unijną lub o kredyt bankowy na rozwój działalności.