Kapitał własny w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Kapitał własny w spółce z o.o. to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on zarówno z wkładów pieniężnych jak i w bezgotówkowych, czyli aportu. Skład kapitałów własnych: – kapitał podstawowy, – należne wpłaty na kapitał podstawowy, – udziały własne, – kapitał zapasowy, – kapitał z aktualizacji wyceny, – pozostałe kapitały rezerwowe, – zysk lub strata ...
Czytaj więcej