Mały przedsiębiorca

spółka z o.o.
Pojęciem „małego przedsiębiorcy” określamy osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcę działającego na mniejsza skalę. Mały przedsiębiorca charakteryzuje się tym, że w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji f...
Czytaj więcej

Opodatkowanie w spółkach osobowych

spółka z o.o.
Osoby, które mają zamiar stać się wspólnikami spółki osobowej, powinny zastanowić się, którą formę spółki wybrać. Decyzja o staniu się udziałowcem konkretnej spółki, będzie mieć wpływ na możliwości związane z formą opodatkowania. Zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy, regulują kwestie opodatkowania w spółkach osobowych. Zgodnie z literą prawa, zo...
Czytaj więcej

Spółka komandytowa

spółka z o.o.
Spółka komandytowa to spółka podlegająca Kodeksowi Spółek Handlowych. Jest to spółka osobowa, którą charakteryzuje trwały skład osobowy oraz ogromne znaczenie cech poszczególnych wspólników. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednak została wyposażona w podmiotowość prawną w związku z czym może we własnym imieniu nabywać i zbywać prawa, zaciągać zobowiązania,...
Czytaj więcej

Pieczątka spółki z o.o.

spółka z o.o.
Coraz większa liczba właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na wyrobienie firmowej pieczątki. Pomimo, iż nie istnieje żadna regulacja prawna, która zmusiłaby przedsiębiorców do posługiwania się pieczęcią, to coraz częściej okazuje się być ona przydatna i sprawiać, że składanie deklaracji, sprawozdań czy bilansów jest o wiele wygodniejsze. W Kodeksie...
Czytaj więcej

Akcjonariusz

spółka z o.o.
Wspólnika spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej nazywamy akcjonariuszem. Jest on posiadaczem akcji wyemitowanych przez spółkę. Kto może być akcjonariuszem? - osoba fizyczna, - osoba prawna, - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest ...
Czytaj więcej

Kara za niezgłoszenie upadłości spółki

spółka z o.o.
Niezawiadomienie o upadłości spółki podlega karze. Oczywiście nie następuje to od razu po nastąpieniu bankructwa. Właściciel jest zobowiązany do zameldowania niewypłacalności do dwóch tygodni od dnia, gdy nastąpiła podstawa do jej zgłoszenia. Obowiązek ten posiada osoba prawna, która dysponuje uprawnieniami do jej reprezentowania. Konsekwencje, które można ponieść z tego tytułu...
Czytaj więcej