Definicja PPK

spółka z o.o.
PPK – to nic innego, jak program, który umożliwia systematyczne oszczędzanie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po ukończeniu 60. roku życia. Środki gromadzone na tym koncie, będą środkami w zupełności prywatnymi. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę odnośnie prowadzenia PPK dla s...
Czytaj więcej