Czym są udziały w spółce z o.o.?

spółka z o.o.
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Jest to najprościej mówiąc, miara praw im przysługujących.  Udziały to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nom...
Czytaj więcej