Minimalny kapitał zakładowy spółkach 2019

spółka z o.o.
Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą zostać pokryte zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aport). Istotne jest to, aby w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy został pokryty w całości już w początkowych etapach rejestracji podmiotu. Ta forma kapitału ma charakter gwarancyjny. Zabezpiecza wierzycieli spółki...
Czytaj więcej

Jakie warunki trzeba spełnić by przekształcić spółkę?

spółka z o.o.
Dla osób prowadzących działalność w formie dowolnej spółki lub jednoosobowego przedsiębiorstwa istnieje możliwość zmiany formy prawnej. Proces ten jest w pełni możliwy, gdy spółka czy przedsiębiorstwo nie jest w stanie likwidacji bądź upadłości oraz, gdy zostaną spełnione następujące warunki. 1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wymaga zgody wszystkich wspó...
Czytaj więcej

Co zawiera umowa spółki z o.o.?

spółka z o.o.
Zarejestrowanie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy pomiędzy wspólnikami. Jest to dokument w którym należy określić dane podmiotu oraz zasady jego funkcjonowania. O ile przedsiębiorcom pozwala się dowolnie formułować treść umowy spółki z o.o., nie może w niej zabraknąć kilku elementów. W umowie należy podać informacje o nazwie spółki, jej siedzibie, przedmiocie działalności...
Czytaj więcej