Treść umowy spółki – wersja podstawowa

Szukasz rzetelnych informacji na temat spółek? Koniecznie wejdź na nasza stronę główną!

Do zawarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się przygotowania umowy. Musi mieć ona charakter pisemny pod rygorem nieważności. Aby doszło do zarejestrowania spółki z o.o. musi ona składać się z następujących elementów.

  1. Firma oraz siedziba spółki
  2. Przedmiot działalności spółki
  3. Wysokość kapitału zakładowego
  4. Stwierdzenie czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale
  5. Liczba oraz wartość nominalna udziałów
  6. Czas trwania spółki, o ile przewidujemy, że nasza działalność będzie działała z określonym przedziale czasowym.

W przypadku jednoosobowej spółki umowa zawierająca wyłącznie wyżej wymienione czynniki wystarczy. Jeżeli jednak w naszej spółce będzie więcej wspólników wówczas zaleca się zawrzeć postanowienia szczegółowe, dostosowane do naszych potrzeb, które zagwarantują rozwiązanie sytuacji konfliktowych.