Udział kapitałowy w spółce jawnej

Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna jednostka rachunkowa odpowiadająca wartości wkładu wniesionego przez danego wspólnika. Wartość wkładów odpowiada wycenie wkładów dokonanych przez wspólników w chwili zawarcia umowy działalności i nie jest poddawana kontroli Sądu Rejestrowego czy Sądu Biegłego.

Wartość udziału kapitałowego ma znaczenie w przypadku: pobierania odsetek od udziału kapitałowego, wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej czy podział majątku po jej likwidacji.

Udział kapitałowy jest jednak w dalszym ciągu kwestią sporną, a co za tym idzie może mieć wartość inną niż odpowiadającą wartości wkładów wniesionych przez wspólnika firmy.

Różnica pomiędzy udziałem kapitałowym w spółce jawnej, a spółce z ograniczoną odpowiedzialnością polega na tym, że w drugim przypadku udział stanowi podstawowy element władzy w jednostce gospodarczej. Natomiast jeśli chodzi o spółkę jawną udział jest z kolei tylko pewną kwotą służącą do ustalania niewielkiej części praw przysługujących wspólnikowi. Nie może on być przedmiotem obrotu – wartość ta jest konsekwencją uczestnictwa wspólnika w spółce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.