Umowa o współpracę

Celem zawarcia umowy o współpracę jest to, że zawierające ją strony mają na celu dążenie do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów oraz współdziałanie w imię tego porozumienia. Ten rodzaj umowy charakteryzuje się stosunkiem opartym na zaufaniu oraz wzajemnej lojalności partnerów w szczególności:
– zachowanie tajemnicy funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku;
– nie podejmowaniu działań skutkujących szkodą dla firmy
– braku działania w zakresie konkurencji;
– wykonywania zobowiązania solidnie i fachowo;

Umowa współpracy najczęściej zawierana jest w przypadku chęci podjęcia stałej i trwałej kooperacji z danym podmiotem.

Umowa o współprace nazywana jest również umową ramową