Umowa spółki jawnej – dodatkowe informacje

Na umowie spółki jawnej można zawrzeć informacje dodatkowe. Istnieje kilka zapisów, które mimo braku takiego obowiązku warto na niej zamieścić.

Wymagane elementy to:
– data i miejsce zawarcia umowy,
– firma, siedziba i adres spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– nazwiska i imiona wspólników,
– określenie wkładów,
– czas trwania spółki.

Dodatkowe zapisy na umowie spółki powinny dotyczyć przede wszystkim:
– zmiany umowy spółki i sposobu podejmowania uchwał,
– przeniesienia praw i obowiązku wspólników,
– udział w zyskach i stratach,
– prowadzenie spraw spółki jawnej.

Co ważne, zapisy te przede wszystkim muszą być zgodne z zapisami w kodeksie spółek handlowych.