Umowa w spółce handlowej

Spółka handlowa to forma prawna, która zostaje założona w celu zarobkowym przez co najmniej dwa podmioty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powstaje po zawarciu umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Wyróżniamy spółki osobowe oraz kapitałowe.

Kodeks Spółek Handlowych reguluje tworzenie oraz funkcjonowanie spółek handlowych. Po podpisaniu umowy wspólnicy spółki zobowiązani są do podejmowania działań w celu osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów finansowych oraz jeśli umowa lub status spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Ogromną zaletą spółki handlowej jest fakt, że istnieje możliwość dowolnego kształtowania jej formy. Wspólnicy w umowie spółki muszą zawrzeć najważniejsze informacje na temat funkcjonowania spółki:
– informacja o siedzibie spółki
– nazwa spółki
– dane wspólników
– czas trwania spółki;

Dodatkowo wspólnicy mogą zapisać również informacje na temat liczby i wartości posiadanych udziałów, zawody wykonywane przez wspólników spółki partnerskiej czy określenie sumy komandytowej.