Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Najważniejsze kwestie związane z umową zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 180-188.).
Udział w spółce stanowi majątkowe prawo wspólnika (ogól praw i obowiązków o charakterze korporacyjnym oraz majątkowym).

Zacznijmy od początku, czyli czym jest zbycie udziałów w spółce z o.o.
Zbycie udziału w spółce z o.o. jest pewnego rodzaju czynnością prawną, której celem jest przeniesienie na nabywcę praw i obowiązków związanych ze zbywanym udziałem. Zbyciem udziałów może być:
– sprzedaż udziałów
– darowizna
– zamiana

Istotnie należy podkreślić, że zbycie udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi – zachowanie formy pod rygorem nieważności. Warto zaznaczyć, że w przypadku innej formy umowa nie będzie skutkowała przejściem udziałów na nabywcę.

Elementy umowy:
– określenie stron umowy
– przedmiot umowy (udział, udziały lub ich część)
– ścisłe określenie ceny

Jeżeli spółka została założona za pośrednictwem systemu S24 to podczas zbycia udziałów można wykorzystać udostępniony w systemie wzór umowy zbycia udziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.