W jaki sposób można zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W momencie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przestanie przynosić zyski nie musisz od razu jej likwidować. Wystarczy ją zawiesić!

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcąc ją zawiesić przede wszystkim nie może zatrudniać pracowników. Jeżeli jednak spółka współpracuje z różnymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych wówczas nie ma żadnych przeciwstawień aby spółka mogła zostać zawieszona.
Zawieszenia dokonuje się na okres od 1 do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. Może jednak wykonywać czynności, które są niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Może też przyjmować należności, osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podczas zawieszenia działalności nie musi opłacać składek na ubezpieczenia i zdrowotne, składać deklaracji podatkowych oraz zamykać ksiąg rachunkowych.