W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Wielu przedsiębiorców mających problemy finansowe decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Postanawiając zawiesić swoją działalność należy zdać sobie sprawę, iż podstawą do zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników. Co ważne, do osób zatrudnionych wlicza się też osoby przebywające na zwolnieniu czy też urlopie. Działalność można zawieszać i wznawiać kilkakrotnie.

Działalność gospodarcza może być zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia ma jednak charakter wyłącznie umowny. Oznacza to, że mimo iż na umowie zadeklarowaliśmy zawieszenie działalności na okres 6 miesięcy możemy ją wznowić przykładowo po upływie nawet 30 dni.

W sytuacji gdy podczas zawieszenia działalności powstał przychód wówczas podatek dochodowy z tego tytułu należy odprowadzić po wznowieniu działalności.

Aby wznowić działalność należy poinformować o tym fakcie urząd gminy oraz sąd rejestrowy. W tym celu trzeba złożyć wniosek CEIDG-1. Zgłoszenie do ZUS dokonywane jest automatycznie.