Wady i zalety spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest tworzona przez osoby chcące wykonywać wolny zawód w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 1 stycznia 2001 r. Nie posiada ona osobowości prawnej, ale zdolność prawną. Oznacza to, że może nabywać prawa i obowiązki we własnym imieniu pozywać oraz być pozywana. Każdy, kto zastanawia się nad wyborem tej formy spółki dla swojej działalności, powinien zapoznać się z jej wadami i zaletami, by przekonać się, czy na pewno ten rodzaj spółki będzie dla niego odpowiedni.

ZALETY:

  • prowadzenie spraw spółki, może zostać przekazane zarządowi,
  • brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości,
  • nie ma określonego wymogu kapitałowego,
  • odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki jest ograniczona.

WADY:

  • obowiązkiem założenia tej spółki jest wykonywanie wolnego zawodu,
  • nie posiada osobowości prawnej,
  • spółka może zostać założona wyłącznie przez osoby fizyczne.