Wspólnik jako pracownik spółki z o.o.

Udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Taką możliwość dopuszczają przepisy prawa. Sytuacja może być bardziej skomplikowana, jeśli spółka jest jednoosobowa lub wspólnicy są małżeństwem lub krewnymi.

Aby można było mówić o zatrudnieniu wspólnika, konieczne jest wypełnienie pewnych warunków. Według Kodeksu Pracy, pracownik to osoba, która wykonuje określoną pracę pod kierownictwem pracodawcy. Ten zaś zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia.

Bardzo ważna w tej sytuacji jest kwestia podporządkowania pracownika swoim przełożonym, np. zarządowi spółki. Jeśli dodatkowo można wykazać inne cechy stosunku pracy, które zachodzą w tej sytuacji, to zatrudnienie wspólnika nie powinno być kwestionowane. Zdarza się jednak, że kontrolerzy Urzędu Skarbowego zwracają większą uwagę na zasadność zawarcia umowy o pracę – zwłaszcza w sytuacji, gdy taki pracownik korzysta np. z urlopu macierzyńskiego (do którego ma prawo jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę). Orzecznictwo sądów w tym temacie dowodzi jednak, że zatrudnienie jednego ze wspólników jest zgodne z prawem i może być uzasadnione w większości przypadków.