Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o.

Wypłacanie pieniędzy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest takie proste jak np. z jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie pieniądze z konta bankowego jednym kliknięciem można przelać na konto prywatne.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada własna osobowość prawną z własnym majątkiem. Wspólnicy nie mogą dowolnie wypłacać pieniędzy ze spółki. Zawsze musi istnieć podstawa prawna dla przekazania pieniędzy wspólnikowi przez spółkę, a wypłaty muszą być odpowiednio zaksięgowane.

Tytułem do wypłacenia pieniędzy ze spółki może być np.:
– wynagrodzenie wspólnika z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego czy umowy o dzieło,
– wynagrodzenie wspólnika z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki,
– wynagrodzenie wspólnika z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
– zaliczka na poczet dywidendy.