Zakładanie spółki w systemie S24 zostało utrudnione!

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Sejm wprowadził nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksu spółek handlowych. Od tego momentu zawarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą loginu i hasła nie będzie możliwe.

Aktualnie zawarcie umowy spółki spółki potwierdzić można za pomocą:
-zwykłego podpisu elektronicznego,
-zaufanego profilu ePUAP,
-kwalifikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Dotychczas najprostszą i najszybszą metodą było podpisanie umowy spółki i wniosku o jej rejestrację za pomocą loginu i hasła. Sposób ten nie wymagał żadnych dodatkowych opłat, a nawet wyjścia z domu. Niestety był również o wiele bardziej niebezpieczny i powodował powstanie fikcyjnych podmiotów gospodarczych przy wykorzystaniu w sposób nielegalny danych osobowych innych osób.
Spowodowane było to faktem, iż do takiej rejestracji wystarczyło założenie konta w systemie teleinformatycznym oraz aktywacja podpisu w systemie poprzez podanie wyłącznie podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji.     

Wprowadzone zmiany są zatem w pełni uzasadnione i mają zapewnić bezpieczeństwo nie tylko przyszłym przedsiębiorcom, ale i wszystkim ludziom, których dane mogły być bezprawnie wykorzystane.