Zmiana nazwy w spółce z o.o.

W jakim celu przedsiębiorca dokonuje zmiany nazwy swojej spółki z o.o.? Być może chciałby zmienić jej wizerunek. A może myśli nad przyjęciem nowej polityki marketingowej? Może też to robić wtedy, gdy stwarza nową reklamę przedsiębiorstwa bądź przechodzi na inną branżę działalności. Jednym zdaniem – przyczyny mogą być różne.

O ile zmiana nazwy np. w działalności osobowej jest całkiem prosta, o tyle w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga ona więcej czynności oraz… formy aktu notarialnego. Niestety znowu koszty, a w dodatku odwiedziny urzędów, bo przecież zmianę trzeba zgłosić do KRS. Dlaczego? Nazwa bowiem jest elementem podstawowym w umowie spółki. Tak więc zmiana nazwy spowoduje zmianę treści umowy. Aby jej dokonać trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

1. Zanim przystąpimy do zmiany trzeba oczywiście sprawdzić, czy nazwa, którą chcemy przyjąć nie jest już zajęta przez inną jednostkę gospodarczą.
2. Konieczne jest sporządzenie uchwały wspólników – muszą oni potwierdzić wyrażenie swojej zgody na zmianę.
3. Należy udać się do notariusza celem dokonania zmiany w formie aktu notarialnego.
4. Trzeba dokonać zgłoszenia zmian do KRS (w ciągu 7 dni). W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz, jakim jest KRS-Z3. Dołączamy do niego akt notarialny z jednolitym tekstem umowy oraz potwierdzenie uregulowania opłat.
5. Nazwa jest identyfikatorem spółki, a więc należy wypełnić jeszcze załączniki, które są aktualizacją zmiany. KRS złoży je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmiana zaczyna obowiązywać wraz z momentem aktualizacji wpisu w KRS.