Dane o firmie w KRS bezpłatnie

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Do jakich zmian powinniśmy się przygotować? O jakich zmianach mówi nowelizacja przepisów?

Już za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy określające, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie.

Kolejne zmiany wejdą w życie w 2018 roku. Od stycznia ma zostać utworzone dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego.

Daty wprowadzenia zmian oczywiście mogą ulec zmianie, jednak musimy się na te zmiany przygotować.

Aktualizacja

Od 15 marca 2018 roku można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.