Siedziba a adres spółki z o.o.

spółka z o.o.
Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest określenie jej siedziby. Informacja ta jest zawarta w umowie spółki. Co ciekawe, siedziba to nie to samo co adres. Czym się właściwie różnią? Siedzibą spółki jest konkretnie “miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający”. Może to więc być np. Kraków, Gdańsk, czy Bielsko-Biała. To tam będą odby...
Czytaj więcej