Czym jest siedziba spółki?

spółka z o.o.
Kodeks Spółek Handlowych jasno określa, że umowa spółki obowiązkowo musi określać siedzibę spółki. Czym jednak ona jest? Siedziba osoby prawnej to miejscowość, w której siedzibę ma organ zarządzający, chyba że inaczej stanowi jej umowa. Należy mieć jednak na uwadze, że siedziba to nie konkretny lokal, a jedynie miejscowość, w której sprawy prowadzi zarząd spółki. Siedziba...
Czytaj więcej