Akcjonariusz – prawa majątkowe

spółka z o.o.
Akcjonariusz jest wspólnikiem spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Posiada akcje wyemitowane przez spółkę. Kto może nim być? - osoba fizyczna - osoba prawna - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Ważne! Akcjonariuszem jest osoba widniejąca w księdze akcyjnej lub będąca posiadaczem akcji na okaziciela. Prawa majątkowe akcjonariuszy: 1. Pra...
Czytaj więcej