KRS kara wspólników za brak możliwości reprezentacji spółki.

Zmiany w KRS mają charakter rewolucyjny. Jedną ze zmian jest możliwość karania wspólników spółki w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada uprawnień do reprezentowania firmy. To pierwsza tego typu próba akceptacji zachowania spółki poprzez odwołanie się do jej wspólników. Do 15 marca wspólnicy nie odpowiadali za zobowiązania jednostki gospodarczej i nie ponosili odp...
Czytaj więcej