Co warto wiedzieć o CEIDG?

spółka z o.o.
CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to spis przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Spis ten umożliwia dostęp do danych na temat funkcjonujących na rynku podmiotach i przedsiębiorcach. Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji nie mu...
Czytaj więcej