Działalność nierejestrowana, a podatki

spółka z o.o.
Od 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, czyli firmy niewpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wiąże się z tym jednocześnie brak konieczności odprowadzania składek do ZUS. Czy jednak przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną jest zwolniony z obowiązku płacenia podatków? Przedsiębiorca prowadząc...
Czytaj więcej