Dziedziczenie udziałów w spółce

spółka z o.o.
W przypadku śmierci wspólnika w spółce z o.o. pojawia się wiele wątpliwych kwestii związanych z dziedziczeniem udziałów. W większości umów spółek nie ma żadnych zapisów regulujących te kwestie. Pierwszym krokiem jakie muszą podjąć spadkobiercy po odziedziczeniu udziałów jest wykazania, że przysługują im prawa wynikające z tytułu dziedziczenia poprzez okazanie dokumentów potw...
Czytaj więcej