Prywatna fundacja

spółka z o.o.
Fundacja to podmiot prawny, który jest reprezentowany przez radę fundacji. Podmiot ten może zostać wyposażony w kapitał przez fundatora. Może on także wskazać beneficjentów fundacji oraz zasady na jakich otrzymają przekazany przez niego majątek. Co ważne, wraz z przekazaniem określonych funduszy przestają być one własnością fundatora, a co się z tym wiąże nie wchodzą one w skła...
Czytaj więcej