Procedura podwyższenia kapitału w spółce

spółka z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce stanowi dość powszechną praktykę i naturalne następstwo rozwoju firmy. Im lepiej dany podmiot prosperuje tym większa staje się konieczność zgromadzenia dodatkowych funduszy, które przeznaczone zostaną na realizację planowanych inwestycji. Jeśli opcja podwyższenia kapitału oraz wszystkie związane z nią formalności zostały przewidzian...
Czytaj więcej

Kapitał własny w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Kapitał własny w spółce z o.o. to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on zarówno z wkładów pieniężnych jak i w bezgotówkowych, czyli aportu. Skład kapitałów własnych: – kapitał podstawowy, – należne wpłaty na kapitał podstawowy, – udziały własne, – kapitał zapasowy, – kapitał z aktualizacji wyceny, – pozostałe kapitały rezerwowe, – zysk lub strata ...
Czytaj więcej