Kapitał własny

spółka z o.o.
Kapitał własny wnoszony jest do przedsiębiorstwa przez jego założycieli, którzy dzięki temu nabywają prawo do uczestnictwa w podziale zysku. Kapitał własny jest źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Wartość księgowa kapitału własnego jest równa sumie wartości: - kapitału zakładowego, - kapitału zapasowego, - kapitału z aktualizacji wyceny, - pozostałych kap...
Czytaj więcej

Kapitał własny w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Kapitał własny w spółce z o.o. to składnik majątku będący w posiadaniu spółki. Składa się on zarówno z wkładów pieniężnych jak i w bezgotówkowych, czyli aportu. Skład kapitałów własnych: – kapitał podstawowy, – należne wpłaty na kapitał podstawowy, – udziały własne, – kapitał zapasowy, – kapitał z aktualizacji wyceny, – pozostałe kapitały rezerwowe, – zysk lub strata ...
Czytaj więcej