Minimalny kapitał zakładowy spółkach 2019

spółka z o.o.
Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą zostać pokryte zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aport). Istotne jest to, aby w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy został pokryty w całości już w początkowych etapach rejestracji podmiotu. Ta forma kapitału ma charakter gwarancyjny. Zabezpiecza wierzycieli spółki...
Czytaj więcej