Procedura podwyższenia kapitału w spółce

spółka z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce stanowi dość powszechną praktykę i naturalne następstwo rozwoju firmy. Im lepiej dany podmiot prosperuje tym większa staje się konieczność zgromadzenia dodatkowych funduszy, które przeznaczone zostaną na realizację planowanych inwestycji. Jeśli opcja podwyższenia kapitału oraz wszystkie związane z nią formalności zostały przewidzian...
Czytaj więcej

Minimalny kapitał zakładowy spółkach 2019

spółka z o.o.
Kapitał zakładowy składa się z wkładów wspólników, które mogą zostać pokryte zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aport). Istotne jest to, aby w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy został pokryty w całości już w początkowych etapach rejestracji podmiotu. Ta forma kapitału ma charakter gwarancyjny. Zabezpiecza wierzycieli spółki...
Czytaj więcej