Kodeks spółek handlowych

spółka z o.o.
Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek handlowych, w skład w których wchodzą spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Kodeks nie zawiera przepisów normujących działalność spółek cywilnych, gdyż są one regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych został uchwalony 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodek handlowy, któr...
Czytaj więcej