Skąd biorą się spółki widma?

spółka z o.o.
Spółki widma to spółki, które co prawda figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże w rzeczywistości jakby ich nie było. Oznacza to, że mimo iż są wpisane do KRS nie prowadzą już działalności gospodarczej, nie posiadają organów, nie składają sprawozdań finansowych do sądu, a pod jej adresem działalność może prowadzić już zupełnie inna firma. Spółka taka istnieje wyłącznie...
Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Sądowy

spółka z o.o.
Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku zastępując poprzedni rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru. Krajowy Rejestr Sądowy pełni...
Czytaj więcej