Osobowość prawna

spółka z o.o.
Powrót do strony głównej Osobowość prawna wskazuje na to, że osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osobowość prawną posiadają: - spółki kapitałowe, - spółdzielnie - jednostki samorządu terytorialnego, - uczelnie wyższe, - kościoły, - partie polityczne, - Skarb Państwa.   SPÓŁKA Z O.O. A OSOBOWOŚĆ PRAWNA Czy spółka z o...
Czytaj więcej

Dane o firmie w KRS bezpłatnie

spółka z o.o.
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie wielu zmian regulujących funkcjonowanie podmiotów podlegających do KRS. Do jakich zmian powinniśmy się przygotować? O jakich zmianach mówi nowelizacja przepisów? Już za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy określające, że dane o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego ...
Czytaj więcej

Dane z KRS uzyskasz bez dodatkowych opłat!

spółka z o.o.
Od tego roku każdy z nas ma możliwość pozyskania informacji o podmiotach i przedsiębiorcach funkcjonujących na rynku. Dane udostępniane są w Krajowym Rejestrze Sądowym i zainteresowany nie dokonuje żadnej opłaty. W planach jest utworzenie dla każdego podmiotu repozytorium dokumentów finansowych do którego będą składane sprawozdania finansowe oraz wszystkie dokumenty dotyczące ...
Czytaj więcej

Skąd biorą się spółki widma?

spółka z o.o.
Spółki widma to spółki, które co prawda figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże w rzeczywistości jakby ich nie było. Oznacza to, że mimo iż są wpisane do KRS nie prowadzą już działalności gospodarczej, nie posiadają organów, nie składają sprawozdań finansowych do sądu, a pod jej adresem działalność może prowadzić już zupełnie inna firma. Spółka taka istnieje wyłącznie...
Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Sądowy

spółka z o.o.
Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku zastępując poprzedni rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru. Krajowy Rejestr Sądowy pełni...
Czytaj więcej

Wykreślenie spółki jawnej z KRS, a odpowiedzialność za zobowiązania

spółka z o.o.
Jeżeli spółka jawna została zlikwidowana, a przy tym wykreślona z KRS, to wierzyciele nadal mogą żądać spłaty zaległości od wspólników. Wykreślenie z KRS powoduje ustanie bytu prawnego spółki. Podmiot nie istnieje, więc nie może zostać pozwany. Jednak ważne jest to, że mimo tego wierzyciel może starać się o spłatę zaległych należności. Nie wolno zapominać o fakcie, że każdy ...
Czytaj więcej