Odpowiedzialność wspólników w spółkach

spółka z o.o.
Kwestia odpowiedzialności wspólników w spółkach zależy przede wszystkim od rodzaju spółki. Wspólnicy spółek osobowych odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sposób solidarny. Wskazuje na to kodeks spółek handlowych “Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uw...
Czytaj więcej