Forma zatrudnienia i wynagrodzenie prezesa spółki

spółka z o.o.
Istnieje kilka sposobów na uregulowanie kwestii zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: 1. Powołanie do pełnienia funkcji - wykonywanie obowiązków prezesa spółki, na podstawie uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników. Dochody wlicza się do dochodów uzyskanych z osobistej działalności i podlegają opodatkowaniu na zasadach og...
Czytaj więcej

Organy spółki z o.o.

spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najpopularniejszych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści jakie płyną z prowadzenia spółki z o.o. są zachętą do jej zakładania. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są - zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zarząd ...
Czytaj więcej