Prokura – co to takiego?

spółka z o.o.
Co to jest prokura? Prokura jest najszerszym ze wszystkich możliwych pełnomocnictw. Charakterystyczne jest to, że podlega ona wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Kto może udzielić prokury? Prokury może udzielić każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komu udzielona może zostać prokura? Prok...
Czytaj więcej