Pieczątka firmowa

spółka z o.o.
Pieczątka firmowa, chociaż nie jest wymagana w świetle panujących przepisów prawa, to jednak często przydaje się właścicielowi podmiotów gospodarczych w obrocie rynkowym. Jest to najprostsze rozwiązanie, przy pomocy którego można szybko potwierdzić istnienie działalności gospodarczej. Wypełniając jakikolwiek urzędowy formularz można zauważyć, że w większości z nich jest mie...
Czytaj więcej