Kody PKD – jakie należy podać we wniosku rejestracyjnym

spółka z o.o.
Polska Klasyfikacja Działalności - inaczej PKD to wykaz kodów, które określają rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Każde przedsiębiorstwo, które zamierza prowadzić działalność gospodarczą i składa wniosek do KRS wymaga podania kodów PKD. Prawidłowe ustalenie kodów PKD to bardzo ważny element rejestracji firmy. W przypadku, gdy zakres działalności nie mo...
Czytaj więcej

Sekcje PKD

spółka z o.o.
Polska Klasyfikacja działalności jest hierarchicznie uporządkowanym zbiorem rodzajów działalności gospodarczej. PKD wykorzystywana jest m.in do klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb REGON. PKD dzieli się na 21 sekcji. Sekcje PKD: sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B - górnictwo i wydobywanie, sekcja C - przetwórstwo przemysło...
Czytaj więcej