Podzielona płatność – kogo będzie dotyczyć?

spółka z o.o.
Ministerstwo Finansów podejmuje w związku z podatkami szereg różnych sposobów, które mają na celu walkę z nieuczciwymi podatnikami i oszustami wyłudzającymi podatek VAT. Jednym ze stosowanych przez resort mechanizmów ma być płatność podzielona. Płatność podzielona w podatku VAT oznacza tyle, że kwota zapłacona przez nabywcę sprzedającemu podzielona będzie na kwotę netto wpły...
Czytaj więcej