Udziały w spółce z o.o.

spółka z o.o.
Udziały w spółce z o.o. to części kapitału zakładowego, których wysokość jest określona w umowie spółki (minimalnie 50 zł); posiadanie udziałów spółki oznacza dysponowanie prawami i obowiązkami wspólnika. Im wyższa wartość nominalna udziałów, tym większy wpływ na podejmowane decyzje ma posiadający je wspólnik. Udziały w spółce z o.o. mogą mieć różną wartość - decyzję w tej s...
Czytaj więcej