Pożyczka dla spółki od członka zarządu

spółka z o.o.
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności może w sposób w pełni legalny udzielić spółce pożyczki. Każda pożyczka, której wartość przekracza 1 000 złotych wymaga zawarcia formy dokumentowej dla celów dowodowych. Niezachowanie tej formy nie jest jednak jednoznaczne z nieważnością czynności prawnej, gdyż w ewentualnym sporze dopuszcza się jako dowód zeznania świadk...
Czytaj więcej